Referenties

Thinking Marketing heeft diverse opdrachtgevers geadviseerd en ondersteund tijdens (tijdelijke) marketing opdrachten, hierbij een greep uit klanten die u voorgingen:

logo Fortas logo houten koppen
logo intergarde logo WorkingED
logo HRB logo MTB
 logo The Good Stuff Bakery  logo Invictus Concepts

Hoeveel markt wilt u erbij?

Hoeveel markt wil ik erbij? Stelt u zich deze vraag ook wel eens? Natuurlijk doet u dat, als ondernemer wilt u immers dat uw onderneming groeit. Toch? Dit kunt u realiseren door bijvoorbeeld het productassortiment of dienstenpakket uit te breiden. Of door uw klantenbestand uit te breiden door meer doelgroepen aan te spreken of uw geografische werkgebied te vergroten.

Maar denkt u bij het voorgaande ook wel eens na over de markt direct over de grens? Nee? Misschien toch eens doen.

Stel uw onderneming is gelegen in Sittard, Maastricht of Venlo trek dan eens een cirkel van 100 km om uw bedrijf heen. Weet u dan hoeveel procent van deze cirkel zich in onze buurlanden België en Duitsland bevindt? Gezien de ligging van (zuid)Limburg, zou dit zomaar 50% of meer kunnen zijn. Niet overtuigd? Kijk dan eens naar onder staande animatie.

 

Hoe zou het zijn wanneer u dit extra potentieel zou kunnen ontsluiten? Zou u willen weten welke kansen er in de buurlanden liggen en hoe u die kunt verzilveren? Zou u hierin willen investeren? Durft u de sprong te wagen?

Marktentreestrategie Duitsland

Wanneer uit de marktverkenning of marktanalyse is gebleken dat de Duitse markt mogelijkheden voor uw product of dienst biedt, is het van belang om te bepalen welke marktentreestrategie ingezet wordt. Hoe gaat u de Duitse markt bewerken en met wie? Hoe bereikt u uw Duitse klanten en hoe biedt uw bedrijf de juiste ondersteuning en service?

Zoals aangegeven beschrijft de marktentreestrategie hoe de Duitse markt wordt betreden en welke strategie hierbij wordt ingezet. De keuze van de entreestrategie hangt daarbij volledig af van de omvang en het belang van de Duitse markt. Belangrijk is dat deze entreestrategie afgestemd is op uw exportbeleid en de te betreden markt.

Mogelijkheden marktentreestrategie Duitsland

Vaak wordt bij een marktentreestrategie in eerste instantie gedacht aan bijvoorbeeld directe export door eigen vertegenwoordigers of areamanagers  en indirecte export door gebruik te maken van de bekende handelsvertegenwoordigers of handelshuizen. Er zijn echter nog meer alternatieven, andere mogelijke marktentree strategieën zijn:

  • Het aangaan van en joint venture met een Duitse partner
  • Het overnemen van een bestaande Duitse onderneming
  • Het oprichten van een Duitse dochteronderneming in de vorm van GmbH

Thinking Marketing helpt en begeleidt u bij dit proces om te komen tot een voor u goed uit te voeren marktentreestrategie, passend bij uw onderneming en de Duitse markt.

Vragen over marktentreestrategie?

Wilt u meer weten over marktentreestrategieën in Duitsland? Maak dan een vrijblijvende afspraak stuur dan een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of bel: 06-13474902

Privacyverklaring

THINKING MARKETING, gevestigd aan Bergerweg 170, 6135 KD Sittard, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Bergerweg 170
6135 KD Sittard
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
0613474902

Persoonsgegevens die wij verwerken
THINKING MARKETING verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
THINKING MARKETING verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- THINKING MARKETING analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming
THINKING MARKETING neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van THINKING MARKETING) tussen zit.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
THINKING MARKETING bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
THINKING MARKETING verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. THINKING MARKETING blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
THINKING MARKETING gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door THINKING MARKETING en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

THINKING MARKETING wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
THINKING MARKETING neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Disclaimer

Hoewel de inhoud van deze website met de grootste zorg is samengesteld,  kan Thinking Marketing niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Aan de informatie op deze site kan derhalve geen enkel recht worden ontleend. Het is niet toegestaan informatie op deze website over Thinking Marketing, haar diensten, projecten en overige informatie zonder voorafgaande toestemming van Thinking Marketing anders dan voor eigen gebruik op enige manier te vermenigvuldigen, verspreiden of openbaar te maken.

Thinking Marketing is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.


Copyright & auteursrechten


Thinking Marketing bezit het copyright van deze site. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de inhoud of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Uiteraard is bij de keuze van een adviseur, van belang dat deze kundig is en beschikt over de gewenste combinatie van kennis en vaardigheden. Dit geldt voor elk vakgebied en zeker voor marketing communicatie. Maar wat maakt uiteindelijk het verschil, welke adviseur krijgt de opdracht? Juist! Vaak wordt deze beslissing genomen op basis van een persoonlijke connectie, een klik zogezegd, met uw adviseur.Bjorn Bos - Thinking Marketing

Thinking Marketing = Bjorn Bos en Bjorn Bos = Thinking Marketing

Ik deel mijn passie voor het vakgebied marketing communicatie graag met anderen. Ik houd van het verbinden van strategie met operationele concepten. Het creatieve proces van het bedenken en ontwikkelen van marketing communicatiemiddelen en activiteiten. De kennis en expertise die ik in ruim 14 jaar heb opgebouwd zet ik graag in om zo een bijdrage leveren aan uw succes over de grens.

Kernwaarden Thinking Marketing

Ik zeg wat ik doe en doe wat ik zeg. Persoonlijke aandacht, betrokkenheid bij u als klant ook al zit het wel eens tegen. Om dit te realiseren draagt Thinking Marketing de volgende kernwaarden hoog in het vaandel:

Eerlijk, consciëntieus, gedegen, krachtig, creatief, verbindend, betrokken

Meer artikelen...

Volg mij

Blijf via mijn social media kanalen op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Contact

Thinking Marketing
Bjorn Bos
06 13 47 49 02
bjorn@thinkingmarketing.nl

Bezoekadres
Bergerweg 170
6135 KD Sittard


Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Voor het plaatsen van sommige cookies hebben we echter wel je toestemming nodig. Meer informatie